Wegenbelasting Campers

Indien u beschikt over een camper dient u wegenbelasting, ook wel motorrijtuigenbelasting genoemd te betalen. Voor een camper die 25 jaar en ouder is betaalt u echter geen wegenbelasting. De hoogte van de wegenbelasting is afhankelijk van diverse factoren, namelijk: het gewicht van de camper, uw woonplaats en het soort brandstof. Aangezien campers over het algemeen gezien slechts enkele maanden per jaar gebruik worden geldt ten opzichte van bijvoorbeeld personenauto's een gunstiger tarief voor de wegenbelasting.

Er zijn drie mogelijkheden voor een camper op het gebied van wegenbelasting.
- Campers van 25 jaar en ouder
- Het kwarttarief
- Het Halftarief

Campers van 25 jaar en ouder

Wanneer een camper 25 jaar en ouder is heeft u de mogelijkheid tot volledige vrijstelling van de wegenbelasting. Normaal gesproken zal dit automatisch verwerkt worden door de belastingdienst. Indien de belastingdienst toch wegenbelasting rekent dient u zelf aan te tonen dat de camper ouder is dan 25 jaar.

Het Kwarttarief

Bij particulier gebruik van een camper kunt u gebruik maken van het zogenaamde kwarttarief. Het kwarttarief houdt in dat u over een periode van 4 aaneengesloten tijdvakken (1 jaar) maar 1 tijdvak hoeft te betalen. Hierdoor betaalt u met het kwarttarief dus 75% minder wegenbelasting. U dient deze wegenbelasting wel in één keer te betalen.

Het Halftarief

Bij bedrijfsmatig gebruik of verhuur van een camper kunt u gebruik maken van het halftarief. Hierbij hoeft u over een periode van 4 aaneengesloten tijdvakken (1 jaar) slechts 2 tijdvakken te betalen. Hierdoor betaalt u met het halftarief dus 50% minder wegenbelasting.

Wegenbelastingberekening